Bezplatný výpis z katastra

Bezplatný výpis z katastra si môžte stiahnuť na adrese:

https://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieLVFormInit.do

Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra, získať oprávneným subjektom súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie. Sprístupnenie informácií je realizované na základe Zákona č. 346/2007 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z. ", ktorý ustanovuje bezodplatné poskytovanie informácií z Informačného systému katastra nehnuteľností všetkým subjektom prostredníctvom katastrálneho portálu.

Katastrálny portál umožňuje:

  • vyhľadávanie pomocou evidovaných identifikátorov v rozsahu údajov jedného katastrálneho územia
  • vyhľadávanie údajov pomocou grafického rozhrania
  • vyhľadávanie informácií o katastrálnom konaní
  • generovať PDF výstupy na základe výberu používateľa
  • generovať štatistiky o katastrálnych územiach

Štátne orgány a oprávnené právnické osoby môžu na základe úplnej registrácie a uzatvorení zmluvy s prevádzkovateľom, využívať ďalšie výhody, ako je prehľadávanie cez celé územie Slovenska, spúšťanie časovo a výkonovo náročných zostáv.

Katastrálny portál je aktualizovaný v týždňových intervaloch z údajov dodávaných príslušnými Správami katastra.

Katastrálny portál je aplikácia určená primárne občanovi.

ÚVODNÁ STRÁNKA | O PORTÁLI | OBJEDNÁVKA INZERCIE | KONTAKT
Copyright © 2008 Soyamedia.com    Všetky práva vyhradené.