Poistenie nehnuteľností

Allianz Slovenská poisťovňa, a.s.
Adresa: Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava 1
Tel: 02/ 5963 1111
Fax: 02/ 5963 2740
Url: www.allianzsp.sk
E-mail: info@allianzsp.sk
Česká Poisťovňa - Slovensko
Adresa: Plynárenská 7/C, 824 79 Bratislava 26
Tel: 02/ 5827 6666
Fax: 02/ 5827 6090
Url: www.cps.sk
E-mail: cps@cps.sk
ČSOB Poisťovňa, a. s.
Adresa: Vajnorská 100/B, P.O. BOX 20, 820 09 Bratislava 29
Tel: 02/482 482 22, Infolinka ČSOB Poisťovňa 02/482 482 00
Fax: 02/482 484 00
Url: www.csobpoistovna.sk
E-mail: infolinka@csobpoistovna.sk
Generali Poisťovňa a.s.
Adresa: Mlynské nivy 1, P.O.Box 10, 820 04 Bratislava
Tel: 02/ 59 33 22 11
Fax: 02/ 59 33 22 00
Url: www.generali.sk
E-mail: info@generali.sk
Komunálna poisťovňa, a.s.
Adresa: Horná ulica 25, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/ 4125 836, 66, 4153 953
Fax: 048/ 4125 838, 66, 4153 953
Url: www.kpas.sk
E-mail: info@kpas.sk
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
Adresa: Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
Tel: 02/ 572 99 198, 333
Fax: 02/ 572 99 199
Url: www.koop.sk
E-mail: info@koop.sk
OTP Garancia poisťovňa, a.s.
Adresa: Klemensova 2, 811 09 Bratislava
Tel: 0850 211 411
Fax: +421 2 52 63 0065
Url: www.otpgarancia.sk
QBE poisťovňa, a.s.
Adresa: Boženy Nemcovej 30, 042 80 Košice
Tel: 055/ 6826 222
Fax: 055/ 6826 301
Url: www.qbe-slovakia.sk
E-mail: info@qbe-slovakia.sk
Union poisťovňa, a.s.
Adresa: Páričkova 18, 813 60 Bratislava
Tel: 02/ 502 49 296
Fax: 02/ 555 66 560
Url: www.union.sk
E-mail: union.direct@union.sk
UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
Tel.:(+421 2) 57 88 32 11
Fax:(+421 2) 57 88 32 10
E-mail: poistovna@uniqa.sk
Web: www.uniqa.sk
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Karadžičova 17, 825 22 Bratislava
Tel.: 02/578 89 910, 918, 919, 911, 914
Url: www.wuestenrot.sk
E-mail: info@wuestenrot.sk

ÚVODNÁ STRÁNKA | O PORTÁLI | OBJEDNÁVKA INZERCIE | KONTAKT
Copyright © 2008 Soyamedia.com    Všetky práva vyhradené.